HAGENDOORN - vinyl - woord - beeld - geluid

 
 

PopKultur
v/h ANTIQUARIAAT HAGENDOORN

Bezoekadres: Winterdijk 30b, 5141 KE WAALWIJK
(geopend: vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak)
M 06 53593512 | 06 22859537
email popkultur.musik@gmail.com
ROCK da HOOGOVENS, waarin opgenomen tips voor de jacht op buffels, guerilla oorlogsvoering volgens Mao Tse-Toeng en het gebruik van kinderspeeltuinen buiten openingstijd

Op dit moment verkeert mijn roman Rock da Hoogovens, spelend in de jaren 80 in Beverwijk en omgeving, in de pre-produktiefase. Bedoeling is dat hij in het najaar van 2018 uitkomt.
Hierin wordt op (min of meer) ludieke wijze aandacht besteed aan aantasting van het milieu en de verderfelijke invloed van ongebrei­deld kapitalisme. Daarnaast wordt er een moord in opgelost.

Korte inhoud
Rock da Hoogovens gaat over strijdbare milieuactivisten die zich hebben verenigd in een internationale organisatie genaamd ANGE, Alliance Nouveau des Gardiens Ecologique. Het hoofdkwartier is gevestigd in een oud klooster in Paimpont, Bretagne. Opgezet volgens het middeleeuwse gilden systeem zet zij zich op onorthodoxe  wijze in voor behoud van het milieu op lokale basis met lokale medewerkers.
Haar coördinator voor de Benelux, de heer Pagiel Paraclijt, voormalig jezuïet en vanwege problemen met zijn vorige werkgever, de Nieuwe Inquisitie, onstoffelijk gemaakt, moet me­dewerkers in Nederland rekruteren en komt uit bij drie vrienden in de IJmond:
Harm Heuving, doctorandus in de Psychologie en voormalig handelaar in softdrugs te Amsterdam. Om aan dat milieu te ontsnap­pen en door zijn prille relatie met Lammer­gien Wouda keert hij na jaren terug in het dorp waar hij opgroeide, Beverwijk. Chaotisch. Wordt voor de gelegenheid door ANGE toegerust met de bijzondere krachten Teleportatie en Telekinese. En hij krijgt er acht centimeter lengte bij.
Klaas Beentjes, twee meter lang en oersterk. Horecaondernemer met twee zaken in het centrum van Beverwijk en een fotogra­fisch geheugen. Getrouwd met Connie Voorhuid, twee kinderen, een derde op komst. Tuin­derszoon. Het tegenovergestelde van cha­otisch. Zijn vrouw zet zich vanuit progressief christelijke hoek (Quakers) in voor milieu en maatschappij.
René 'Stinkie' Fluweel heeft een aangeboren stofwisselingsziekte waardoor hij nooit vol­wassen en geslachtsrijp wordt. Ook veroorzaakt deze ziekte een zeer onaangename lichaamsgeur. Deze wordt echter gecompen­seerd door extreme kennis en vaardigheden op bijna alle gebied. 'Uomo universale' après la lettre (beperkt tot de geest). Woont met zijn marxistische moeder in een oude machinefabriek in het Heemskerker duingebied.
Dit drietal komt op het spoor van een ingenieuze fraude waarbij gebied is betrokken dat de Hoogovens nodig heeft voor uitbreiding van zijn fabrieken. Tussen de bedrijven door lossen ze de moord op een leraar maatschappijleer aan de plaatselijke middelbare school op.

Achtergrond
In deze tijd van Umwertung aller Werte kies ik voor een indirecte aanpak van maatschappelijke problemen en ook voor het terug grijpen op oude waarden.
Ik doe dat in de vorm van fictie onder het motto van de communistische Agitprop vlag, oftewel Dwingend, maar swingend. Het is mooi geweest met al die zelfhulpboeken. Tijd voor help-een-ander-boeken. Solidariteit met al diegenen die het veel minder hebben dan wij met onze luxeproblemen als hoofdluis, autisme, herfstdepressie, ADHD, voorjaarsmoeheid, dyslexie, smetvrees. En uiteraard met de aarde die ernstig wordt bedreigd zonder dat het tot de meeste mensen door lijkt te dringen. Dit in combinatie met een ironische waarschuwing tegen het kapitalisme dat ervoor zorgt dat vrijwel alle welvaart op de wereld in handen is van een paar procent superrijken.
Je zou kunnen zeggen dat dit boek is gebaseerd op marxistische grondwaarden, los van de -ismen die deze in het verleden heb­ben geclaimd en gecorrumpeerd. Terug dus naar het aloude adagium 'Proletariërs (in de ruimste zin van het woord) aller landen verenigt u!' De enige manier om de aarde te red­den en haar middelen eerlijker te verdelen is solidariteit. 
Ik verklaar nadrukkelijk dat de Hoogovens als bedrijf slechts een voorbeeld is van milieubederf door noodzakelijke uitbreiding. Dit boek is niet bedoeld als Hoogoven bashing of dissing. Ik groeide op in de IJmond en heb daardoor een genuanceerde kijk gekregen op de rol die het bedrijf speelde in de omgeving. Deze kijk heb ik in mijn boek als uitgangspunt gebruikt.

Uitgeven
Het is de bedoeling met de hulp van vrienden, collega's en kleinschalige bedrijfjes dit boek in eigen beheer uit te geven en te verspreiden. Misschien in eerste instantie beperkt tot een gericht publiek, de 'eigen parochie', maar met de bedoeling en potentie dat deze eigen parochie ervoor zorgt dat het boek langzaam en gelijkmatig wordt uitgespreid over het Nederlandse taalgebied. De aantasting van het milieu bij Wijk aan Zee is sinds 1984, het jaar waarin mijn boek speelt, verder gegaan met een westelijke randweg en twee nieuwe industrieterreinen en gaat dit jaar een nieuwe fase in. Het aloude plan voor landingsbanen in zee ter ontlasting van nationale luchthaven Schiphol is weer eens van stal gehaald.
Mocht u geïnteresseerd zijn in dit project, dan beantwoord ik graag eventuele vragen of stuur uw enkele hoofdstukken toe.
De presentatie zal op feestelijke wijze plaats vinden; nadere bijzonderheden op deze pagina en op de Facebook pagina Rock da Hoogovens: https://www.facebook.com/groups/167815653882665/
Mocht je aan dit project mee willen werken bijvoorbeeld door een bedrag ter beschikking te stellen of exemplaren vooruit te bestellen, neem dan gerust contact op. 
Email popkultur.musik@gmail.com of M 06-22859537


Eerder verschenen in eigen beheer:
Sintemaartenskinderen/Des enfants de Saint­-Mar­tin (gedichten, 2011). Verschenen ter gelegenheid van Nouvel An Poétique 2011 van Maison de la Poésie in Amay (B.). De Fran­se vertaling is van Francoise Hivélin

Nieuwe avonturen van Harm en Klaas (verhalen, 2014); selectie van verhalen over de middelbare schooltijd van Heuving en Been­tjes.

Retourtje Schin op Geul (korte roman, 2017); Felix Schelvisch - studiegenoot Psy­cho­­logie van Heuving - assisteert een vroeger schoolka­meraadje bij wraak op de aanrander van diens invalide zusje.

In voorbereiding:
Harm en Klaas kompleet; alle verhalen over hun middelbare schooltijd compleet (verhalen, voorjaar 2019) Met tekeningen van Hans van Bijnen.
Gado gado met mayonaise (roman, 2020)Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint